Ποιητικές νότες
Σκόρπια Πουλιά
 

     Δ Ω Ρ Η Τ Ε Σ       

ΙΔΡΥΜΑ Ι. Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ        

ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΩΝ ΛΕΜΟΣ  

 

      Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι      
 

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

   

   

                   

COCA-COLA 3E

 
 

 
 

           

 
   

  
     

                    
   


       

 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΩΝ "Η ΑΘΗΝΗ"

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

ΚΑΝΤΟR

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΣΙΤΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

 

BANQUE NATIONALE DE PARIS