• Μ’ ένα βιβλίο συζητώ διαδικτυακά: “Στου Χατζηφράγκου"

    Περισσότερα

     
Ποιητικές νότες
Σκόρπια Πουλιά
 

Όροι Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η πολιτική της Ελληνικής Λέσχης του Βιβλίου σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα
Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών ,συνεργατών και υπάλληλων της. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για κατάλληλη προστασία και διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε. Γι αυτό η Λέσχη μας καθιέρωσε αυτή την Δήλωση Απορρήτου ούτως ώστε να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι πληροφορίες που συλλέγουμε και πως αυτές αξιοποιούνται.

Τι είδους προσωπικά στοιχεία συλλέγει η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου;
Τα προσωπικά στοιχεία είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναγνωρίσουμε ή να έρθουμε σε επικοινωνία με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Λέσχης του Βιβλίου μπορείτε να παραγγείλετε βιβλία, να ζητήσετε πληροφορίες και διαφημιστικό ή επικουρικό υλικό, υποστήριξη, υπηρεσίες και εκπαιδευτικές πληροφορίες. Το είδος των στοιχείων που μπορεί να σας ζητηθεί περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ονομασία χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Με στόχο λοιπόν την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας είναι πολύ πιθανό να σας ζητηθούν συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως αυτές που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση, και οι οποίες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και την εν γένει εξυπηρέτησή σας από εμάς.

Πώς η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα;
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε της πληροφορίες που μας παρέχετε για να σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε μια συναλλαγή ή παραγγελία, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να παραδώσουμε προϊόντα ή/και υπηρεσίες, να σας βοηθήσουμε στην εξόφληση των οφειλών σας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράσατε ή μισθώσατε καθώς και να σας παρέχουμε συνεχώς τεχνική και άλλη υποστήριξη. Προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέχτηκαν μέσω του διαδικτύου μπορούν να συνδυαστούν με πληροφορίες που παρέχετε στην Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου μέσω άλλων πηγών, όπως εκθέσεις ή δεδομένα. Εκτός από τα προβλεπόμενα στην παρούσα δήλωση, η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου δεν χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία για σκοπούς άλλους από τους προδιαγεγραμμένους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τέτοιες πληροφορίες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ολόκληρο το υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα, περιλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, των επιλογών και των ρυθμίσεων αυτής, είναι (εκτός αν δηλωθεί διαφορετικά) δικαίωμα της δημιουργού Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου αποκλειστικής ιδιοκτησίας της και για τα οποία η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Οποιοδήποτε κείμενο, σχήμα ή εικόνα φέρει τα σύμβολα της εταιρείας ή την επωνυμία της, τα οποία είναι εμπορικά σήματα προστατευόμενα από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα, χρησιμοποιείται κατόπιν της σχετικής απαραίτητης άδειας χρήσης.

Επιλογή και Συγκατάθεση
Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου δεν απαιτεί να μας δώσετε προσωπικά στοιχεία. Η απόφαση για την παροχή προσωπικών στοιχείων δεν είναι υποχρεωτική. Εάν δεν επιθυμείται να δώσετε προσωπικά στοιχεία τα οποία ζητούνται, ωστόσο, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε με την δραστηριότητα ή να επωφεληθείτε από αυτό για το οποίο σας ζητάμε τα προσωπικά στοιχεία. Εφόσον χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα και υποβάλλετε τα στοιχεία που σας ζητούνται, αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και με τους Γενικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας, όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στην τελευταία.

Ευαίσθητες Πληροφορίες
Οι ευαίσθητες πληροφορίες ορίζονται ως προσωπικά στοιχεία προσδιορίζοντας καταστάσεις ιατρικές η υγείας, φυλετική η εθνοτική καταγωγή ,πολιτικά φρονήματα ,τις θρησκευτικές η φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις η πληροφορίες προσδιορίζοντας τις σεξουαλικές προτιμήσεις του ατόμου. Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου δεν ζητάει ούτε λαμβάνει ευαίσθητες πληροφορίες από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της.

Πρόσβαση και ακρίβεια των πληροφοριών σας
Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου προσπαθεί να κρατάει τις προσωπικές σας πληροφορίες ακριβείς. Έχουμε εφαρμόσει τεχνολογία, διαδικασίες διαχείρισης και πολιτικές που διατηρούν την ακρίβεια των δεδομένων. Θα σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένης δυνατής προσπάθειας να σας παρέχουμε διαδικτυακή πρόσβαση και την δυνατότητα αλλαγής των πληροφοριών σας. Για να εξασφαλίσουμε την προστασία και την ασφάλεια σας θα πάρουμε εύλογα μέτρα για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας ,όπως την δημιουργία κωδικού και ονόματος χρηστή επιτρέποντας την πρόσβαση στα δεδομένα σας. Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της ιστοσελίδας της να διορθώνουν, τροποποιούν, συμπληρώνουν και διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν δώσει μέσω της ιστοσελίδας της. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ζητηθεί από τους χρήστες είναι απόλυτα σεβαστή και η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου δεσμεύεται, αφού ελέγξει τη γνησιότητα του αιτήματος και ότι πρόκειται για τον πραγματικό χρήστη του λογαριασμού, να συνδράμει τον τελευταίο ώστε να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που επιθυμεί. Οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα, απορία ως προς τη χρήση ή αναφορά προβλήματος μπορεί να γίνει απευθείας προς την Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της. Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία με τρόπο ώστε να μην είναι συμβατός με την διαδικασία συλλογής ή την έγκριση από το άτομο, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου δεσμεύεται να πάρει μέτρα ικανά ώστε να διασφαλίσει τα προσωπικά στοιχεία που επιλέγετε να μας διαθέσετε. Για να προστατεύσετε την μυστικότητα των προσωπικών πληροφοριών που ενδεχομένως έχετε διαθέσει, η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου κατέχει επαγγελματικού επιπέδου μέτρα, συμπεριλαμβανομένων σωματικών ελέγχων, τοίχων προστασίας στο Internet, ελέγχων ηλεκτρονικών εισβολών και παρακολούθησης δικτύου. Επιπλέον, η πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα όπως αυτά περιγράφονται σε αυτή τη Δήλωση, περιορίζεται σε άτομα και παράγοντες οι οποίοι έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν και για τα οποία άτομα μας παρέχετε μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας τη συναίνεσή σας να τους γνωστοποιούμε μέρος των προσωπικών σας δεδομένων για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, όπως αυτοί εκτίθενται αναλυτικά στην παρούσα Δήλωση. Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου έχει ζητήσει και εξασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι και συνεργάτες της, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της ιστοσελίδας της, θα παρέχουν το ίδιο ακριβώς επίπεδο ασφαλείας με αυτό που παρέχεται μέσω της παρούσας Δήλωσης. Ρητώς ορίζεται ότι αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που δηλώνονται μέσω της ιστοσελίδας δε δύνανται να κοινοποιηθούν σε τρίτους, εκτός των σκοπών που αναλύονται στην παρούσα Δήλωση, παρά μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως π.χ. όταν αυτό επιβάλλεται από κάποιο νόμο ή δικαστική απόφαση, οπότε και η αναγκαιότητα της εκ των προτέρων παροχής της συναίνεσης του χρήστη παρακάμπτεται.

Συνδέσεις με Ιστοσελίδες εκτός Ελληνικής Λέσχης του Βιβλίου και Τρίτες Ομάδες
Οι Ιστοσελίδες της Ελληνικής Λέσχης του Βιβλίου μπορούν να σας παράσχουν συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων ομάδων για την διευκόλυνση και πληροφόρηση σας. Εάν εισέλθετε σε αυτές τις συνδέσεις, θα εξέλθετε από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Λέσχης του Βιβλίου. H Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου δεν ελέγχει αυτές τις ιστοσελίδες ή τις πρακτικές μυστικότητας, οι οποίες πιθανόν να διαφέρουν από την πολιτική της Ελληνικής Λέσχης του Βιβλίου. Δεν επικυρώνουμε και δεν εκφράζουμε τις ιστοσελίδες τρίτων ομάδων. Τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να εμφανίσετε σε μη σχετικές τρίτες ομάδες δεν καλύπτεται από τη Δήλωση Μυστικότητας της Ελληνικής Λέσχης του Βιβλίου. Σας συστήνουμε να επανελέγξετε την πολιτική μυστικότητας της όποιας εταιρείας προτού υποβάλλετε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Επαλήθευση
Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου δεσμεύεται να επαληθεύει με περιοδικούς ελέγχους ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σύμφωνη με αυτή τη Δήλωση Μυστικότητας.

Μετατροπές σε αυτή τη Δήλωση
Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου θα επανελέγχει, συμπληρώνει, βελτιώνει και ανανεώνει περιοδικά αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σχετική προειδοποίηση δεν παρέχεται στους χρήστες της ιστοσελίδας της, οπότε και συστήνεται σε αυτούς να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με το περιεχόμενό της και τυχόν τροποποιήσεις που μπορεί να έχει υποστεί.